La teva privacitat es important 

Estic compromès amb la teva protecció de dades. 

Aquí teniu detalladament la política de privacitat de la pàgina. Tot el que heu de saber sobre com utilitzo les vostres dades i els vostres drets sobre les mateixes. 

M'he esforçat molt per fer una política de privacitat i protecció de dades que s'entengui i ho he detallat tot per punts per facilitar la lectura. 

Aixi que abans de posar les vostres dades en aquesta pàgina, llegiu amb atenció aquesta declaració de privacitat. 

1- En aquesta pàgina es poden registrar persones de més de 16 anys, en el cas de no tenir aquesta edat s'haurà de registrar amb el consentiment dels pares o tutors legals. 

Si ets menor de 16 anys demana el permís als teus pares o no facis cap subscripció.  

2- Les dades que poseu en aquesta pàgina, correu, nom, adreça o telèfon, només s'utilitzaran amb la fi d'enviar-vos informació sobre promocions, serveis o novetats que ofereixo. Mai per enviar publicitat de tercers, spam ni contingut no apropiat ni es publicaran enlloc ni es donaran a ningú. 

Mai solicito informació personal a no ser que sigui vital per el servei a oferir. 

En el cas de ser una subscripció, només es demana el correu i nom de la persona. Però mai es demanarà el telèfon, sexe, estat civil, situació familiar ni altres dades que puguin servir per identificar algu. 

3- Aquest pàgina utilitza serveis de tercers que recapta informació per poder fer les estadístiques sobre continguts visitats, països o ciutats desde on s'han obtingut les visites i informació sobre el sistema que utilitzeu, adreça IP entre altres coses. 

Està tot especificat a apartat de Google Analytics. 

4- Sempre que ho desitgeu teniu el dret de tenir una còpia de les dades que tinc emmagatzemades vostres en format digital. En el cas que ho solociteu haureu de demostrar que sou vosaltres per seguretat. També podeu demanar-me que elimini les vostres dades. 

En el cas que vulgueu que sigun eliminades només m'ho heu de comunicar per que s'esborrin de la base de dades. 

5- Aquesta política de privacitat ha estat redactada per complir amb la llei segons el nou reglament general de protecció de dades (GDPR per les seves sigles en angles) 

Pot ser que en un futur s'hagi de modificar, així que els animo a llegir aquesta política periòdicament per si hi ha algun canvi en les lleis o reglaments. 

6- Les dades recollides i emmagatzemades mitjançant aquesta pàgina mai s'entregen ni les poden veure tercers. 

No s'entregaran mai les vostres dades sota cap concepte ni circumstància a ningú d'aquest, ni cap país a no ser que sigui per ordre judicial i amb previ avis a vostè. 

7- Si utilitzeu la botiga s'ha agafaran les dades com nom i cognoms, la adreça de residència, correu electrònic, telèfon, ciutat, provincia i codi postal per poder fer l'enviament de la vostra compra i el telèfon per posar-me en contacte i s'emagatemaran les vostres dades per millorar l'experiencia i per rapidesa en futures compres. Però sempre les podreu eliminar si m'ho comuniqueu.

8- La durada de les dades emmagatzemades per aquesta pàgina, serà fins que decidiu que no ho siguin. Com s'ha descrit més amunt podeu deixar de rebre correus o demanar que les esborrem quan vulgueu. Mentrestant estaran degudament guardades sense accés per ningú. 

9-  En el cas d'us del Xat d'ajuda, totes les dades del xat tant en l'aplicació com en el widget del xat s'eliminaran automàticament després de 48 hores.  

10- Les persones que surten en fotografies o vídeos en aquesta pàgina  (www.dcolomphotography.com) sempre es sota consentiment explícit de la persona que apareix en les fotografies. Mai publicarem una foto, vídeo o arxiu on hi sortiu sense el vostre permís. Ja sigui marcant la casella on em doneu el consentiment, un text o qualsevol altre forma. 

Els permisos que em doneu també queden emmagatzemats a la meva base de dades per la seguretat tant de l'usuari com l'administrador de la pàgina. (Detallat en el punt 11) 

En el cas d'events multitudinaris com ara fotografia de festes, casaments o altres tipus de events on no es pugui centrar la fotografia en una persona interessada en les fotografies, no puc asebentarme de tothom que surt a les fotografies, però de la mateixa manera podeu demanarem que elimini la fotografia a la que sortiu. 

11- El propietari de la pàgina i responsable de les vostres dades recollides per aquesta pàgina (www.dcolomphotography.com) i dels serveis fotogràfics que s'ofereixen en ella es:

Dani Colom Fernandez, amb domicili a la plaça sant Eudald de Ripoll, 17500, amb telèfon +34617154146 i correu electrònic info@dcolomphotography.com 

12- Des del 25 de Maig de 2018, sempre que hagueu de deixar qualsevol dada a la pàgina, ja sigui per una subscripció, una compra, deixar un comentari o per omplir un formulari, haureu de marcar obligatoriament la casella conforme heu llegit aquesta politica de privacitat i us heu assabentat del que comporta deixar les dades en aquest lloc. 

També,al navegar per aquesta pàgina haureu de marcar la casella que accepten l'us de cookies i la política de privacitat de la protecció de dades. Si no ho marqueu i seguiu navegant per el lloc web s'enten que accepteu sota la vostra responsabilitat que aquest lloc web pugui recopilar informació relacionada amb les dades del vostre ordinador aixi com adreça IP, ubicació i tecnologia utilitzada. 

13- Aquesta declaració de privacitat pot ser ampliada o modificada depenent de les lleis actuals i sempre d'acord amb tots els permisos necessaris per la vostra seguretat i tranquil·litat.

 

Nota importante sobre el tratamiento de datos y Google Analytics

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Ireland Limited. En caso de que el responsable del tratamiento de datos sobre esta página web resida en un país fuera del Espacio Económico Europeo o Suiza, el tratamiento de datos de Google Analytics se realiza a través de Google LLC. Google LLC y Google Ireland Limited serán referidos en lo sucesivo como “Google”.

Google Analytics utiliza las llamadas “Cookies”, archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del visitante de la página y que posibilitan un análisis del uso de la página web del visitante. La información generada por la Cookie sobre el uso de esta página web por el visitante (incluyendo la dirección IP acortada) se transmite y se almacena normalmente en
un servidor de Google.

Google Analytics se utiliza en esta página web únicamente con la extensión "_anonymizeIp()". Esta extensión asegura la anonimización de la dirección IP mediante el acortamiento y excluye cualquier referencia personal directa. Mediante la extensión, la dirección IP es acortada previamente por Google dentro de los países miembros de la Unión Europea o en otros países parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se transmite la dirección IP completa a un servidor de Google en EE.UU. y, una vez allí, es acortada. La dirección IP transmitida por el navegador correspondiente, en el marco de las acciones de Google Analytics, no se combina con otros datos de Google.

En nombre del dueño de la página, Google utilizará la información generada para valorar el uso de la página, realizar informes sobre las actividades de la página web y para llevar a cabo otros servicios relacionados con el uso de Internet o
de la página web para el dueño de la página (Art. 6 apart. 1 letra f) RGPD). El interés legítimo del tratamiento de datos radica en la optimización de la página web, el análisis del uso de la página web y la adaptación del contenido. Los intereses del usuario están garantizados adecuadamente mediante la pseudominización.

Google LLC está certificado conforme al llamado Privacy Shield y, por tanto, queda garantizado un adecuado nivel de protección de datos. Los datos enviados y los datos vinculados con Cookies, reconocimiento de usuario (p.ej. ID de usuario) o ID de publicidad se eliminan automáticamente transcurridos 50 meses. La eliminación de datos, cuyo periodo de mantenimiento haya finalizado, se realiza automáticamente una vez al mes.

El registro realizado por Google Analytics puede impedirse si el visitante de la página configura los ajustes de Cookies para esta página web. El registro y almacenamiento de la dirección IP y de los datos generados por las Cookies pueden anularse en cualquier momento sin efectos retroactivos. El correspondiente plugin del navegador puede descargarse e instalarse a través del siguiente enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

El visitante de la página puede desactivar el uso de datos de Google Analytics haciendo clic en este enlace.
A continuación, se activará una Opt-Out-Cookie que bloqueará el uso de sus datos al visitar esta página web.


Más información sobre el uso de datos por Google, las opciones de configuración y anulación se puede encontrar en la Política de Privacidad de Google, así como en los ajustes para la publicidad de Google.

 

 

Condiciones de Uso

El acceso al Sitio Web es libre y gratuito siempre que el usuario acepte las condiciones de uso que se le muestren al entrar según la legislación vigente.

Si el usuario se suscribe a cualquier servicio del Sitio Web lo hará aceptando las Condiciones de Uso y Política de Privacidad y Cookies que se le mostrarán.

Veracidad de los datos

El Usuario reconoce que los datos suministrados son veraces y ciertos, comprometiéndose a notificar cualquier cambio o modificación que se produzca en los mismos.

Modificación del servicio

Sitio Web se reserva el derecho de modificar o eliminar los servicios que ofrece a través de la web.

Normas generales de uso

El Usuario se obliga a utilizar este Sitio Web de forma diligente, correcta y respetuosa, en especial cuando publique opiniones y/o comentarios.

Asimismo, se obliga a título meramente enunciativo a no realizar comentarios o acciones:

 • Difamatorios, inexactos, falsos, abusivos, injuriosos, obscenos, irreverentes, ofensivos, insultantes, tácita o expresamente sexuales, amenazantes, acosadores, racistas, sexistas, discriminatorios por cualquier motivo, que atenten contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente, y/o ilegales o infractores de derechos de terceros (por ejemplo, p.e., derechos de propiedad industrial e intelectual; derechos de privacidad o publicidad).
 • Transmisores de correo basura, “SPAM”, mensajes con fines comerciales, “cartas en cadena” o mailings masivos no solicitados, falsos, engañosos o promuevan actividades ilegales o conducta grosera, amenazante, obscena, difamatoria o injuriosa.
 • Que suministren información práctica sobre actividades ilegales.
 • Que conlleven cualquier actividad comercial, publicidad o ventas, incluso aunque no haya contraprestación monetaria.
 • Que contengan datos de carácter personal sobre terceras personas que requieran el consentimiento del propietario o titular de los derechos.

El Usuario responderá frente a Sitio Web o frente a cualquier tercero, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. Sitio Web no interviene los contenidos de los Usuarios.

Propiedad intelectual

Mediante estas condiciones legales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre este Sitio Web y sus contenidos (fotografías, vídeos, creaciones, textos,...). Quedando expresamente prohibido al usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

Obligaciones de Sitio Web

Sitio Web es responsable de los servicios que presta por ella misma y de los contenidos directamente originados por la propio web e identificados con su correspondiente copyright.

Sitio Web adoptará las medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad y privacidad en la comunicaciones.

Sitio Web se reserva el derecho a suspender temporalmente la prestación del servicio sin previo aviso al Usuario, siempre y cuando sea necesario para efectuar operaciones de mantenimiento, actualización o mejora del servicio.

Sitio Web no puede asegurar la disponibilidad y continuidad permanente del servicio web debido a interrupciones, fallos etc.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Hasta ahora se venía cumpliendo la LOPD para temas de privacidad de datos, ley que a partir del 25 de mayo del 2018 queda sustituida por el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) de la Unión Europea.

La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter personal obtenidos en Sitio Web, no siendo aplicable para aquella información recabada por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas por el Sitio Web.

Con ello Sitio Web manifiesta su compromiso por mantener y garantizar las relaciones comerciales con el Usuario de forma segura mediante la protección de sus datos personales y garantizando su derecho a la privacidad.

Datos personales que requiere Sitio Web

Para poder prestar nuestros servicios necesitamos algunos datos identificativos según el servicio que Sitio Web te preste:

 

Para el libro de visitas / opiniones:

 • Nombre: para identificar al Usuario.
 • email: para conocer el email desde el que se ha hecho el comentario.

 

Para el blog:

 

 • Nombre: para identificar al Usuario
 • email: para conocer el email desde el que se ha hecho el comentario.

 

Para la tienda online:

Sólo se solicitarán los datos que sean obligatorios para poder gestionar un pedido.

 

 • Nombre y apellidos: para gestionar el pedido.
 • NIF/código fiscal: para gestionar el pedido.
 • Dirección: para gestionar el pedido.
 • Código Postal: para gestionar el pedido.
 • Localidad: para gestionar el pedido.
 • Provincia: para gestionar el pedido.
 • País: para gestionar el pedido.
 • Teléfono: para gestionar el pedido.
 • email: para gestionar el pedido, poder enviar copias del pedido y otros comunicados relacionados con el pedido.

 

Para el área privada de clientes:

El área de clientes se trata de una zona privada. El responsable de Sitio Web te proporcionará un usuario y contraseña para que como Usuario puedas acceder a este servicio restringido, entendiendo que acepta todas las condiciones legales.

 

Para el formulario de contacto:

 • Nombre y apellidos: para poder responder a la consulta.
 • Teléfono: para poder responder a la consulta.
 • email: para poder responder a la consulta.

 

Para realizar pagos online:

En caso de utilizar tarjeta de crédito o débito o una cuenta de PayPal para realizar el pago online de algún servicio o producto, los datos de carácter bancario o financiero del Usuario implicados en el pago siempre son gestionados directamente por los proveedores que se indican en el apartado Servicios ofrecidos por terceros. Sitio Web nunca tendrá acceso a los datos bancarios del Usuario.

Adicionalmente, cuando visitas nuestro Sitio Web determinada información se almacena automáticamente por motivos técnicos como la dirección IP asignada por tu proveedor de acceso a Internet.

Legitimación

Gracias al consentimiento podemos tratar tus datos, siendo este un requisito obligatorio para que puedas acceder de forma correcto a los servicios de Sitio Web.

El usuario dispone de su derecho al olvido cuando quiera que todos sus datos sean eliminados de nuestras base de datos.

Categoría de los datos

Los datos que recopila Sitio Web no son considerados datos sensibles o protegidos.

Según el artículo 9.1 del nuevo reglamento general de protección de datos de la unión europea (RGPD) se consideran datos sensibles o protegidos los datos personales que revelen:

 • El origen étnico o racial.
 • Las opiniones políticas.
 • Las convicciones religiosas o filosóficas.
 • La afiliación sindical.
 • El tratamiento de datos genéticos.
 • Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física.
 • Datos relativos a la salud.
 • Datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.

 

Sitio Web Sólo trabaja con los datos mínimos identificativos: nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, NIF/código fiscal.

Tiempo de conservación de los datos

Los datos del cliente: nombre, teléfono, dirección postal, correo electrónico, etc. permanecerán en nuestro sistema lo que legalmente y técnicamente se requiera para la operativa normal del Sitio Web, a menos que el Usuario ejerza su derecho a su eliminación o actualización.

Normativa de aplicación

Desde el el 25 de mayo de 2018, Sitio Web se rige por el Reglamento General sobre Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

 

Medidas de seguridad

Sitio Web está alojado en los sistemas operados por Arcadina Sistemas Informáticos SL., en adelante Arcadina, están implantadas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y evitar así su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado. Esto habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el RGPD

Asimismo, Arcadina ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en este Sitio Web. Manteniendo continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

Concretamente, las medidas que adopta Arcadina son:

 • Conexión con certificado SSL en el Sitio Web.
 • Encriptación de las claves y contraseñas utilizando algoritmos criptográficos estándar.
 • Protección de los servidores mediante cortafuegos, aislamiento de procesos, y otras medidas de seguridad estándar.
 • Copias de seguridad diarias distribuidas geográficamente para garantizar la continuidad del servicio en caso de incidente.

 

Ejercicios de derechos

Aquel Usuario que haya facilitado sus datos a Sitio Web, podrá dirigirse al titular de la web con el fin de poder ejercitar gratuitamente su derecho de acceso a sus datos, rectificación o supresión, limitación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros.

El método que debe utilizar el Usuario para comunicarse con Sitio Web será mediante su cuenta de email registrada en nuestro servicio web, o por escrito.

El Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a Sitio Web con la referencia “Protección de datos”, especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud en la siguiente dirección:

info@dcolomphotography.com

Cualquier información que necesitemos almacenar en virtud de una obligación legal, fiscal o contractual, será bloqueada y sólo utilizada para dichos fines en lugar de ser borrada.

Modificación de la política de privacidad

Sitio Web se reserva el derecho de modificar la Política de Privacidad, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su efectiva aplicación.

Responsable del fichero y encargado del tratamiento

El responsable del fichero de datos es el titular de Sitio Web.

Servicios ofrecidos por terceros

Para prestar servicios estrictamente necesarios para su adecuado funcionamiento Sitio Web utiliza los siguientes prestadores de servicios bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:

 

Plugins sociales

En nuestro Sitio Web ofrecemos enlaces y servicios relacionados con diferentes redes sociales. Si el Usuario es miembro de una red social y hace clic sobre el correspondiente enlace, el proveedor de la red social podrá enlazar sus datos de perfil con la información de su visita a Sitio Web.

Por tanto, el Usuario debe estar informado sobre las funciones y políticas sobre el tratamiento de sus datos personales de la respectiva red social. Tanto si accede a una de nuestras páginas web con alguno de sus perfiles en redes sociales o comparte información a través de ellos.

El Usuario puedes acceder en todo momento a las políticas de privacidad de las diferentes redes sociales, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

 

 

Aceptación, consentimiento y revocabilidad

El Usuario declara haber sido informado de las presentes condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Sitio Web en la forma y para las finalidades indicadas en el Aviso Legal.

En cualquier momento el Usuario podrá revocar sus datos, pero sin afectar a acciones ya realizadas en el pasado, es decir sin carácter retroactivo.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

Deseamos informarte que Sitio Web utiliza cookies para medir y analizar la navegación de nuestros usuarios.

Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a Sitio Web con las finalidades que se describen en esta página.

Las aplicaciones que utilizamos para obtener información de la navegación, medir y analizar la audiencia son:

 

Estas aplicaciones han sido desarrolladas por Google que nos prestan el servicio de medición y análisis de la audiencia de nuestras páginas. Asimismo ellas mismas pueden utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.

Estas herramientas no obtienen datos sobre tu nombre o apellidos ni de la dirección postal desde donde te conectas. La información que obtienen está relacionada con el número de páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que accedes, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan adaptándolas por ejemplo a los navegadores o terminales más utilizados.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador: